Smart City, eller smarte byer, er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bi bærekraftige og moderne samfunn der både økonomisk, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.

Det betyr at vi bygger samfunn ved å bruke bærekraftige ressurser effektivt, at vi tilfredsstiller behovene til innbyggerne og at vi har en god økonomisk vekst. I takt med urbanisering og en stadig økende befolkning, går den teknologiske utviklingen i rasende fart. Noen av de store trendene er Big Data, Internet of Things, IKT og digitalisering, som vi nå bygger våre fremtide byer på.

Smart teknologi skaper nye muligheter for å få bedre tjenester for innbyggere, mer effektive og smartere drift av offentlig og privat sektor, og utgjør et enormt marked for næringsutvikling. Byer produserer store mengder data som gir informasjon og innehar mønstre som vi tidligere ikke har kunnet se. Førerløse elektriske busser og lokale energimarkeder hinter om hvilken vei samfunnet utvikles. Vi jobber med infrastrukturer som Smarte Bygg, Smart Vann, Smart Energi, Smart Helse, Smart Governance og Smart Mobilitet der teknologiske løsninger skaper nye muligheter gjennom integrasjon, grenseoverskridende samarbeid og innovasjon.

Vi skal sammen jobbe med Smart City for å nå EUs klimamål, for å skape økonomisk vekst og for å øke velferden hos innbyggerne. Det kreves et quadruple helix tankesett, som vil si tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggere for å nå dit.

Det er på tide å hoppe på toget, for det har allerede begynt å rulle!
Ulrika Holmgren, seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway

Dette er Smart City

Kontakt oss:

Thor Moen
Leder, Smarte Byer og Samfunn & Spesialrådgiver
+47 907 73 339
thor.moen@ncesmart.com

Ulrika Holmgren
Seniorrådgiver Smarte Byer og Samfunn
+ 47 467 46 210
ulrika.holmgren@ncesmart.com