Smart Energi Hvaler har vist vei som Norges viktigste arena for smart bygd- og byutvikling, ved å etablere et innovasjonssamarbeid med NCE Smart-klyngen i regionen, og skape innovativ næringsutvikling, tjenesteyting, næringsnær FoUi og innbyggerinvolvering (qudrauple helix).

Resultatene og erfaringer benyttes nå i 5 kommuner i regionen, hvor tre kommuner; Sarpsborg, Spydeberg og Hvaler kommune har prosjektporteføljer innen Smart City som er igangsatt. Det er videre avtalt møter med 6 nye kommuner for å starte dialogen om Smart City-etableringer.

Ideer tas frem fra FoU/I i NCE Smart, fra workshop i NCE Smart, fra programgruppen i Smart Energi Hvaler og fra konferanser og workshoper i inn- og utland. Ideer velges ut i Rådmannens ledergruppe eller i programgruppen til Smart Energi Hvaler. Deretter er det design av prosjektet, forprosjektbeskrivelse og pilotering og demo med lav risiko. Etter velykket pilotering kjøres fullskala.

Eksempler på kommunens innovasjonssatsning:

 • Norges første Smart Grid
 • Norges første nett-tariff for salg av egenprodusert strøm fra hus og hytteeiere
 • Hvaler Solpark (Vinner av prisen Årets lokale klimatiltak 2015)
 • Smart Vann Hvaler, enestående vannprosjekt i Europa
 • Norges mest moderne miljøstasjon
 • Fiber til Hvalersamfunnet, den viktigste motorveien i Smart City
 • Velferd teknologi-trygt å bo hjemme
 • Lade-infrastruktur til Hvalersamfunnet
 • Grønn lading av elbiler
 • Mikrogrid og mikromarked
 • Økobygder og kortreist og ureist mat

Case: Hvaler kommune, Smart Energi Hvaler

Kontakt oss:

Thor Moen
Leder, Smart City & Spesialrådgiver
+47 907 73 339
thor.moen@ncesmart.com

Ulrika Holmgren
Spesialrådgiver
+ 47 467 46 210
ulrika.holmgren@ncesmart.com