Hva betyr dette for din bedrift eller organisasjon?

I Smart Innovation Norway jobber vi hele tiden med å legge forholdene til rette for kunnskaps- og verdibasert næringsvekst hos våre NCE-partnere. Det er få ideer og knoppskytinger som faktisk skaper verdi, vekst og utvikling, og det kan bli svært dyrt for næringslivet å satse feil.

Vi må derfor utvikle og endre oss i et tempo som gjør at kostnad og konsekvens holdes nede. Fail fast – succeed sooner.

.

Vi inviterer derfor til workshop med mål om å skape forretningsutvikling!

Dette er aktuelt for bedrifter som har ønske eller planer om å sette i gang, eller allerede har pågående, utviklings- og innovasjonsprosesser! Det kan være utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger – eller spørsmål i forhold til behov og utfordringer knyttet til de nye digitale mulighetene.

I løpet av høsten, vinteren og våren vil vi skreddersy et antall workshoper basert på deres behov og utviklingspotensiale.

.

Hvem bør delta?

Målgruppen er bedrifter, organisasjoner, næringsliv og gründere som vil tenke nytt, dele kunnskap og utfordre nåværende forretningsmodeller og innovasjonsprosesser. Vi har fokus på innovasjon og samhandling på tvers av bransjer og industrier. Derfor er både akademia, offentlige instanser, kunder og sluttbrukerne aktive partnere i næringsutviklingen.

Vi har et stort nettverk og sørger for å koble sammen de riktige aktørene for hver enkelt workshop. Fordi: Der det tenkes likt, tenkes det ikke mye.

INNOVASJONS-WORKSHOP #1
HVA:

Skreddersydde workshops hvor formålet er å dele kompetanse og kunnskap for å skape økt innovasjonsgrad og nye forretningsmuligheter.

NÅR:

Vi vil kontakte deltakerne og bli enige om datoer for workshops.

HVOR:

Halden Innovation Park

HVORFOR:

For å finne nye muligheter innen egen bedrift eller organisasjon til å utvikle nye produkter, tjenester eller løsninger.

Invitasjon til skreddersydde workshops for NCE Smart Energy Markets-partnere

Endringene i markedet skjer nå. Ny teknologi utfordrer bedriftene på mange områder og omstillingstempoet øker.