Vårt samfunn står midt i en teknologisk revolusjon drevet av nye digitale teknologier som utfordrer måten vi lever våre daglige liv på, som innbyggere i en by og sluttbrukere i et marked. Produkter og tjenester blir introdusert eller endrer form og innholdet til tider ekstremt høyt tempo. Maktbalansen utfordres på alle nivåer både privat, i forretningslivet og i samfunnet. Alle blir berørt uansett om de har tilhold i de enkleste bygder eller i store, internasjonale byer.

I en tid hvor vi påstår at «alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert», er ikke spørsmålet lenger «om» det vil skje, men «når» det vil skje. Det finnes nok av eksempler på hvordan hele verdikjeder på kort tid er blitt satt ut av spill, og vi har fått et samfunn og et marked hvor stort sett «alle roller er i spill».

Økt sluttbrukermakt er et resultat av digitale disruptive teknologier. Denne maktforskyvningen gjør at forretningsmodeller må evalueres, endres og for mange fullstendig redefineres. Trenden forsterkes av at en stadig mer fremtredende delingskultur allerede utfordrer dagens verdikjeder og har en egen disruptiv kraft i seg selv. Vi går fra Triple Helix til Quadruple Helix

Videre vil sikkerhet være en drivende og realiserende faktor. Tillit til, og ivaretagelse av, sikkerhet vil være en avgjørende faktor for verdiskapning innen nye produkter og tjenester. Vi tar ikke i bruk ny teknologi eller nye tjenester før vi stoler på dem.

NCE Smart Energy Markets-klyngen har de siste årene vært en utfordrer i forbindelse med nye digitale teknologier med disruptiv kraft, samtidig som vi tidlig har adressert sluttbrukerens stadig viktigere rolle i distribuerte systemer og løsninger(Quadruple Helix). NCE Smart Energy Markets er en av pionerene innen utviklingen av morgendagens energimarkeder, og har raskt som en følge av dette blitt en kunnskaps-og kompetansefaktor innenfor energi, Big Data Analytics og smarte byer.

Digitalisering av samfunnet

Siste nytt