Vil du vite mer?

Kontakt leder for NCE Smart Energy Markets hos Smart Innovation Norway, Jon-Vidar Knold, for mer informasjon.