Norges mest moderne simulerings- og visualiseringsskjerm finner du på Remmen kunnskapssenter. Visualiseringssenteret brukes aktivt for å presentere innhold som forskninsgdata, big data, designkonsepter, arkitektur eller i forbindelse med produktlanseringer.

I tidlig-design og prototype kan bruken av visualisering og simulasjon som virkemiddel være veldig kostnadseffektivt og tidsbesparende, samtidig som det gir verdifull innsikt om den endelige løsningen lenge før den er utviklet. Læringen som oppnås gjennom simulering gir unik brukerinnsikt og bidrar til å kunne utvikle en løsning som bedre ivaretar brukerens behov.

Kontakt Nordic Media lab for mer informasjon om hvordan de kan hjelpe deg å presentere dine data – på en best mulig måte.

Visualisering av data