EMPOWER er et 3-årig forsknings- og innovasjonsprosjekt med et budsjett på 60 MNOK. Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra solcellepaneler, mikro vindturbiner og andre desentraliserte energiproduksjonskilder.

Prosjektet vil gi avlastning på de sentrale og regionale strømnettene, økt lokal kraftproduksjon og billig fornybar elektrisitet til forbrukerne. Det nye markedsdesignet utvikles og testes i tre demonstrasjonsområder; Norge, Tyskland og Malta. Halvparten av partnerne i prosjektet er norske medlemmer av NCE Smart klyngen.

Prosjektet vil gi økt andel av fornybar energi og i stor grad bidrar til EUs klimamål.

Program: EU Horizon 2020

EMPOWER -2015-2017

Prosjektkoordinator:
Dieter Hirdes, Smart Innovation Østfold

Partnere:
eSmart Systems AS (NO),Fredrikstad Energi Nett AS (NO), Malta Intelligent Energy Management Agency (MT), NewEn Projects GmbH (DE), Schneider Electric Norge AS (NO), Smart Innovation Østfold, Universitat Politècnica de Catalunya – CITCEA, University of St. Gallen (CH)

Kontakt:
Dieter Hirdes
Telefon: + 47 905 50 268

Prosjektside:
empowerh2020.eu

3 år

med grensesprengende

forskning innen energi