Våre forsknings- og innovasjonsprosjekter

Smart Innovation Norway, i spissen for NCE-klyngen, har over en lang tid opparbeidet seg unik kompetanse innen områdene energi og digitale teknologier, og er involvert i over 25 FoI-prosjekter av ulik størrelse.

I et internasjonalt perspektiv, deltar Smart Innovation Norway i EU-programmet Horizon 2020, som går over 7 år. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med en ramme på 80 milliarder euro, og innehar blant annet prosjektene INVADEEMPOWER og PERMIDES.